התאחדות המלאכה והתעשייה

ארגון יצרני הנעליים והעור