התאחדות המלאכה והתעשייה

איחוד תעשיית המוזיקה בישראל