התאחדות המלאכה והתעשייה

מבנה ארגוני

הנהלה

הגוף העליון של המחוז והיא זו המאשרת את נשיאות המחוז

נשיאות

הגוף העוסק בהתוויית מדיניות ההתאחדות והיא הבוחרת את נציגי הענפים השונים בוועדות השונות בהתאחדות.

המרכז הארצי של התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

בכפוף לנשיאות ממוקמים הארגונים המקצועיים השונים, שפעילותם השוטפת נקבעת על ידי הנהלת הארגונים ומיושמת על ידי מנהלי התחומים.

מחוז תל אביב והמרכז

טל 03-7959119 | פקס 03-7959100

מחוז חיפה והצפון

טל 04-8662256 | פקס 04-8669444

מחוז נתניה והשרון

טל 09-8992563 | פקס 09-8992564

 מחוז נתניה והשרון

טל מספר כלשהו | פקס מספר כלשהו

מחוז אשדוד

טל 08-8561382 | פקס 08-8522855.

מחוז רחובות

טל 08-9451857 | פקס 08-9460450.

מחוז ירושלים

טל 02-6243636 | פקס 02-6249032.

מחוז חדרה

טל 04-6322448 | פקס 04-6326551

מחוז באר שבע

טל 08-6325537 | פקס 08-6274547