התאחדות המלאכה והתעשייה

מאגר תקשורת מקוון

מאגר חברי ההתאחדות לפעילות תקשורתית

הפעילות מול אמצעי התקשורת מהווה חלק חשוב בתהליך מיצוב התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל כגוף כלכלי מוכר ומשפיע במשק. בשנים האחרונות ההתאחדות מביעה  את עמדתה ברדיו, בטלויזיה ובעיתונות בשורה של נושאים הנוגעים למגזר העסקים  הקטנים , לתעשייה הזעירה ולמדיניות הכלכלית  במשק. יחד עם אנו סבורים שיש מקום לשיפור נוסף בעשיה בתחום זה , ולפיכך אנו מבקשים להקים מאגר קבוע  של חברי ההתאחדות , אשר יסכימו להתבטא  בתקשורת בנושאים שונים הנוגעים לבעיות או לפעילות העסק היצרני הקטן . זאת בנוסף לפעילות המתבצעת על ידי הנשיאות והנהלת ההתאחדות בתחום זה .

באם הנך מעוניין/ ת  להימנות על מאגר חברי ההתאחדות בתחום פעילות התקשורתית , אודה לך על מילוי השאלון המצורף     

חשוב שתענה על השאלות הבאות, עזרתך דרושה לכולנו

    תודה על שיתוף הפעולה.