התאחדות המלאכה והתעשייה

פרסומים

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה – משמעות למעסיק

איסור הפליה לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים. איסור ההפליה החל...
קרא עוד